МЕНИ

Насловна страна » Документа » Јавне набавке

 

Јавне набавке

ПЛАН ЈАВНИХ НАБАВКИ ЗА 2024. ГОДИНУ


План јавних набавки за 2024. годину

ПЛАН ЈАВНИХ НАБАВКИ ЗА 2023. ГОДИНУ


План јавних набавки за 2023. годину

ПЛАН ЈАВНИХ НАБАВКИ ЗА 2022. ГОДИНУ


Измена и допуна плана јавних набавки за 2022. годину

План јавних набавки за 2022. годину

ПЛАН ЈАВНИХ НАБАВКИ ЗА 2021. ГОДИНУ


Одлука о доношењу Плана јавних набавки Канцеларије за сарадњу с медијима за 2021. годину

План јавних набавки за 2021. годину

ПЛАН ЈАВНИХ НАБАВКИ ЗА 2020. ГОДИНУ


План јавних набавки за 2020. годину

ЈАВНА НАБАВKА У ПРЕГОВАРАЧKОМ ПОСТУПKУ БЕЗ ОБЈАВЉИВАЊА ПОЗИВА ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА – УСЛУГЕ СЕРВИСА ВЕСТИ НОВИНСKЕ АГЕНЦИЈЕ ТАНЈУГ ЈН 03/2020


Обавештење о покретању преговарачког поступка

Конкурсна документација

Одлука о додели уговора

Обавештење о закљученом уговору

ЈАВНА НАБАВKА У ПРЕГОВАРАЧKОМ ПОСТУПKУ БЕЗ ОБЈАВЉИВАЊА ПОЗИВА ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА – УСЛУГЕ СЕРВИСА ВЕСТИ НОВИНСKЕ АГЕНЦИЈЕ БЕТА ЈН 02/2020


Обавештење о покретању преговарачког поступка

Конкурсна документација

Одлука о додели уговора

Обавештење о закљученом уговору

ЈАВНА НАБАВKА У ПРЕГОВАРАЧKОМ ПОСТУПKУ БЕЗ ОБЈАВЉИВАЊА ПОЗИВА ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА – УСЛУГЕ СЕРВИСА ВЕСТИ НОВИНСKЕ АГЕНЦИЈЕ ФОНЕТ ЈН 01/2020


Обавештење о покретању преговарачког поступка

Конкурсна документација

Одлука о додели уговора

Обавештење о закљученом уговору

ЈАВНА НАБАВКА У ПРЕГВАРАЧКОМ ПОСТУПКУ БЕЗ ОБЈАВЉИВАЊА ПОЗИВА ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА – УСЛУГЕ СЕРВИСА ВЕСТИ НОВИНСКЕ АГЕНЦИЈЕ ТАНЈУГ ЈН 3/2019


Обавештење о покретању преговарачког поступка

Конкурсна документација

Одлука о додели уговора

Обавештење о закљученом уговору

ЈАВНА НАБАВKА У ПРЕГВАРАЧKОМ ПОСТУПKУ БЕЗ ОБЈАВЉИВАЊА ПОЗИВА ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА – УСЛУГЕ СЕРВИСА ВЕСТИ НОВИНСKЕ АГЕНЦИЈЕ БЕТА ЈН 2/2019


Обавештење о покретању преговарачког поступка

Конкурсна документација

Одлука о додели уговора

Обавештење о закљученом уговору

ЈАВНА НАБАВKА У ПРЕГВАРАЧKОМ ПОСТУПKУ БЕЗ ОБЈАВЉИВАЊА ПОЗИВА ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА – УСЛУГЕ СЕРВИСА ВЕСТИ НОВИНСKЕ АГЕНЦИЈЕ ФОНЕТ ЈН 1/2019


Обавештење о покретању преговарачког поступка

Конкурсна документација

Одлука о додели уговора

Обавештење о закљученом уговору

ПЛАН ЈАВНИХ НАБАВКИ ЗА 2019. ГОДИНУ


План јавних набавки за 2019. годину

ЈАВНА НАБАВКА У ПРЕГОВАРАЧКОМ ПОСТУПКУ БЕЗ ОБЈАВЉИВАЊА ПОЗИВА ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА – УСЛУГЕ СЕРВИСА ВЕСТИ НОВИНСКЕ АГЕНЦИЈЕ ТАНЈУГ ЈН 03/2018


1. Обавештење о покретању преговарачког поступка

2. Конкурсна документација

3. Одлука о додели уговора

4. Обавештење о закљученом Уговору ЈН 03/2018

ЈАВНА НАБАВКА У ПРЕГОВАРАЧКОМ ПОСТУПКУ БЕЗ ОБЈАВЉИВАЊА ПОЗИВА ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА – УСЛУГЕ СЕРВИСА ВЕСТИ НОВИНСКЕ АГЕНЦИЈЕ "БЕТА ПРЕСС" ЈН 02/2018


1. Обавештење о покретању преговарачког поступка

2. Конкурсна документација

3. Одлука о додели уговора

4. Обавештење о закљученом Уговору ЈН 02/2018

ЈАВНА НАБАВКА У ПРЕГОВАРАЧКОМ ПОСТУПКУ БЕЗ ОБЈАВЉИВАЊА ПОЗИВА ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА – УСЛУГЕ СЕРВИСА ВЕСТИ НОВИНСКЕ АГЕНЦИЈЕ "ФоНет" ЈН 01/2018


1. Обавештење о покретању преговарачког поступка

2. Конкурсна документација

3. Одлука о додели уговора

4. Обавештење о закљученом Уговору ЈН 01/2018

ГОДИШЊИ ПЛАН ЈАВНИХ НАБАВКИ ЗА 2018. ГОДИНУ


План јавних набавки за 2018.годину

ЈАВНА НАБАВКА У ПРЕГОВАРАЧКОМ ПОСТУПКУ БЕЗ ОБЈАВЉИВАЊА ПОЗИВА ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА – УСЛУГЕ СЕРВИСА ВЕСТИ НОВИНСКЕ АГЕНЦИЈЕ „ФоНет“ 3/2017


1. Обавештење о покретању преговарачког поступка

2. Конкурсна документација

3. Одлука о додели уговора

4. Обавештење о закљученом Уговору ЈН 03/2017

ЈАВНА НАБАВКА У ПРЕГОВАРАЧКОМ ПОСТУПКУ БЕЗ ОБЈАВЉИВАЊА ПОЗИВА ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА – УСЛУГЕ СЕРВИСА ВЕСТИ НОВИНСКЕ АГЕНЦИЈЕ „БЕТА ПРЕСС“ 2/2017


1. Обавештење о покретању преговарачког поступка

2. Конкурсна документација

3. Одлука о додели уговора

4. Обавештење о закљученом Уговору ЈН 02/2017

ЈАВНА НАБАВКА МАЛЕ ВРЕДНОСТИ - УСЛУГЕ ИНТЕРНЕТ ПОДРШКЕ – 01/2017


1. Позив за подношење понуде

2. Конкурсна документација

3. Додатне информације и појашњења у вези са припремањем понуде

4. Одлука о додели уговора

5. Обавештење о закљученом Уговору ЈН 01/2017

ГОДИШЊИ ПЛАН ЈАВНИХ НАБАВКИ ЗА 2017. ГОДИНУ


План јавних набавки за 2017.годину

ЈАВНА НАБАВКА У ПОСТУПКУ МАЛЕ ВРЕДНОСТИ – УСЛУГЕ ПРАЋЕЊА И АНАЛИЗЕ МЕДИЈСКИХ ОБЈАВА – 4/2016


1. Позив за подношење понуде

2. Конкурсна документација

3. Одлука о додели уговора-Нинамедиа клипинг

4. Обавештење о закљученом Уговору ЈН 4/2016

ЈАВНА НАБАВКА У ПРЕГВАРАЧКОМ ПОСТУПКУ БЕЗ ОБЈАВЉИВАЊА ПОЗИВА ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА – УСЛУГЕ МУЛТИМЕДИЈАЛНОГ ПАКЕТ СЕРВИСА ВЕСТИ НОВИНСКЕ АГЕНЦИЈЕ „ФоНет“ - 3/2016


1. Обавештење о покретању преговарачког поступка

2. Конкурсна документација-ФоНет

3. Одлука о додели уговора-ФоНет

4. Обавештење о закљученом Уговору ЈН 03/2016

ЈАВНА НАБАВКА У ПРЕГОВАРАЧКОМ ПОСТУПКУ БЕЗ ОБЈАВЉИВАЊА ПОЗИВА ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА – УСЛУГЕ СЕРВИСА ВЕСТИ НОВИНСКЕ АГЕНЦИЈЕ „БЕТА ПРЕСС 2/2016"


1. Обавештење о покретању преговарачког поступка

2. Конкурсна документација-БЕТА

3. Одлука о додели уговора-БЕТА

4. Обавештење о закљученом Уговору ЈН 02/2016

ЈАВНА НАБАВКА МАЛЕ ВРЕДНОСТИ - УСЛУГЕ ИНТЕРНЕТ ПОДРШКЕ – 01/2016


1. Позив за подношење понуде

2. Конкурсна документација

3. Додатне информације 1

4. Додатне информације 2

5. Измена Конкурсне документације

6. Конкурсна документација - пречишћен текст

7. Обавештење о продужењу рока за подношење понуде

8. Одлука о додели уговора

9. Обавештење о закљученом Уговору ЈН 01/2016

 Врх стране
 Информатор о раду  Јавне набавке  Конкурси  Конференције за штампу  Портал еУправа