МЕНИ

Насловна страна

 

Канцеларија за сарадњу с медијима

Влада Републике Србије

Канцеларија за сарадњу с медијима је служба Владе Републике Србије која се стара о јавности рада Владе и органа државне управе.

Њено уређење и делокруг прописани су Уредбом о оснивању Канцеларије за сарадњу с медијима (“Службени гласник РС“ број 75/2005).

Канцеларија обавештава јавност о раду Владе, министарстава, посебних организација и служби Владе, стара се о интерном информисању, издаје јавне и интерне публикације, бави се другим облицима комуникације и обавља остале послове из области сарадње с медијима које јој повери Влада.

Канцеларија информише јавност о одлукама усвојеним на седницама Владе путем саопштења, организацијом редовних конференција за новинаре, објављивањем донетих докумената на званичном сајту Владе Србије, као и обављањем свих других послова који се односе на сарадњу са представницима медија.

 Врх стране
 Информатор о раду  Јавне набавке  Конкурси  Конференције за штампу  Портал еУправа